KONTAKT

Servisno-prodajni centri : Radanovići bb ,Kotor i Nikšićki put bb , Danilovgrad

Telefon: +382 32 363 049 , +382 32 363 010

Web: www.helimontenegro.com

Mail: [email protected] ; [email protected]

GSM: +382 69 023 724 , +382 69 089 899 , +382 69 095 575 ,

           +382 69 346  786  

Viljuškari Crna Gora